Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen, helaas kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dit zo zijn neem eerst contact op met de betreffende persoon om er samen uit te komen. Mocht dit niet leiden tot een goede oplossing kunt u via dit formulier een klacht indienen.

Wij zullen uw klacht binnen 10 werkdagen in behandeling nemen en binnen 6 weken trachten af te handelen.

Het kan zijn dat je na de behandeling van Uw klacht door ons nog niet tevreden bent. U kunt dan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) inschakelen of de zaak aan de rechter voorleggen. Het KiFiD is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten. Boelaars en Lambert Consumentenservice BV Hodn De Financiële Consumentenservice is hierbij aangesloten ons aansluitnummer bij de Kifid is 300.016764

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 – 333 89 99

Op de website van het KiFiD vind je het klachtenformulier. Stuur je ingevulde formulier binnen 3 maanden na onze definitieve reactie naar het KiFiD.